Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten. Door de websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten lezen zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om op te slaan en deze weer te geven.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) of indien u deze zelf expliciet zelf heeft verstrekt en/of heeft upgeload. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Onderneming: Professionalsgezocht.nl te Nijmegen (Nederland). E-mail: info@professionalsgezocht.nl KvK-nummer: 9141375
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Professionalsgezocht.nl is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Professionalsgezocht.nl opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van het product en/of dienst door Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) om de overeenkomst uit te voeren.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Door Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst:
uw profieltekst, emailadres, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, provincie, land, telefoonnummer(s), fax, ip adres, Twitternaam, LinkedIn url, bedrijfsnaam, slogan, bedrijfswebsite, KVK-nummer, dagdeeltarief, specialismen, talen, certificeringen, aangesloten organisaties, genoten opleiding(en), documenten (CV, VAR, diploma’s, certificeringen, Verklaring van goed gedrag, identiteitsbewijs), geboortedatum, lengte, uiterlijk, postuur, geslacht, foto’s en alle andere informatie die u zelf verstrekt/uploadt naar de website, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.
- voor het betalen en afhandelen van de facturen:
uw bedrijfsnaam, uw voornaam, uw achternaam, adres, postcode, woonplaats, bank/creditcard gegevens, factuurnummer, factuurdatum, telefoonnummer, e-mailadres, transactiegegevens;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land en/of e-mailadres; - voor het behandelen van vragen en klachten:
uw bedrijfsnaam, uw voornaam, uw achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@professionalsgezocht.nl, danwel info@trainersgezocht.nl, info@coachesgezocht.nl, of info@trainingsacteursgezocht.nl.
Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl)bewaart je gegevens zolang totdat jij aangeeft dat jij ze verwijderd wilt hebben.
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl), tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.
Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.
Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een externe payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.
Tot slot zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@professionalsgezocht.nl, danwel info@trainersgezocht.nl, info@coachesgezocht.nl, of info@trainingsacteursgezocht.nl.
Het staat Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl). De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl). In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl).


Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl)aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. Wij spannen ons in om alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op alle websites van Professionalsgezocht.nl, Trainingsacteursgezocht.nl, Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten berust bij Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl) of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl). Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Professionalsgezocht.nl (=Trainersgezocht.nl, Coachesgezocht.nl & Trainingsacteursgezocht.nl).

Trainer?

Registreer nu gratis en profiteer van de voordelen:

 • GRATIS ONLINE VINDBAAR
  Maak jezelf online vindbaar voor opdrachtgevers
 • GRATIS AANBOD VAN OPDRACHTEN
  Reageer op aangeboden opdrachten
 • GRATIS PROFESSIONEEL PROFIEL
  Profileer jezelf met specialismen, referenties, opleidingen en ervaringen.
 • GRATIS ONLINE PROMOTIE
  Deel eenvoudig je gegevens met opdrachtgevers zoals je beschikbaarheid, documenten en nog veel meer!
Registreer